Novi Radio Bihac

wmp  winamp  quick  realp

14 Feb

BiH / Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnijeti u roku od tri mjeseca od ispita

Državne, entitetske i kantonalne institucije sačinile su novi Pravilnik o vozačkoj dozvoli kojim se propisuje oblik, izgled i sadržaj obrasca vozačke dozvole, postupak i način izdavanja vozačke dozvole, zamjena vozačke dozvole i strane vozačke dozvole, poništavanje vozačke dozvole te način vođenja evidencije o vozačkim dozvolama.

Zahtev za dozvolu

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole ubuduće će se morati podnijeti u roku od tri mjeseca nakon položenog ispita za vozača.

 

To je jedna od novina u ovoj oblasti koje donosi novi Pravilnik o vozačkoj dozvoli, a koji je jučer stupio na snagu u BiH.

Sada je, naime, propisano da uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, koje se prilaže uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, ne može biti starije od tri mjeseca.

Po dosadašnjem pravilniku u ovoj oblasti, koji je na snazi bio prethodnih 12 godina, nije bilo ovakvog roka važenja uvjerenja.

Automatski mjenjač

U BiH je dostupno sve više automobila s automatskim mjenjačem, pa je propisana i nova odredba u ovom pravilniku po kojoj onom ko se obučavao i vozački ispit polagao na vozilu s automatskim mjenjačem to sada može i da se upiše u vozačku dozvolu.

“Licu koje je osposobljavanje i ispit za vozača obavljalo na motornom vozilu s automatskim mjenjačem u rubrici ‘Napomena’ se unosi izraz ‘Automatski prijenos’ i upisuje kod ‘10.02.’”, navodi se u novom pravilniku koji je donijelo Ministarstvo transporta i komunikacija BiH.

Novi pravilnik je, ističu iz ovog Ministarstva, donesen da bi se ova pravila usaglasila i s odredbama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH.

Važna je napomenuti da se ove promjene neće se odraziti na cijenu vozačke dozvole, a nije se mijenjao ni izgled vozačke dozvole, koji je propisan prije pet godina.

radiosarajevo.ba

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 151