Novi Radio Bihac

wmp  winamp  quick  realp

09 Apr

„Klokot" vruć krompir u rukama općinskih, kantonalnih i federalnih vlasti

Udruženje za zaštitu okoliša rijeke Klokot već tri godine nadležnim institucijama nastoji ukazati da se od strane bihaćkog preduzeća Riz Krajina koje ima dozvolu Agencije za vodno područje rijeke Save-Sarajevo za mrijestilište na Klokotu, devastira sama obala, ali i korito rijeke. U prilog tome svjedoče i fotografije te brojna pisma upućena općinskim, kantonalnim, ali i federalnim resorima, međutim bezuspješno, jer se i ovaj put loptica prebacuje sa jedne na drugu stranu.

Kasim Nadarević, predsjednik Udruženja za zaštitu okoliša Klokot

Rješenje vs. neizvršenje

Prema ovoj prijavi, Inspekcijska služba Općine Bihać krajem januara 2010. godine izašla je na lice mjesta, te naložila RIZ Krajini da u roku od 90 dana obustavi bespravno izvedene radove na sanaciji korita i obale rijeke Klokot, te da ukloni oko 80 metara kubnih nasipa od krupnog granulata iz rijeke Klokot na udaljenost i 100 metara od izvorišta. Ukoliko se ne postupi po prethodnoj obavezi u navedenom roku, Rješenjem će se izvršiti neposredno putem drugih lica, a na trošak investitora.

Obzirom da nije došlo do izvršenja Rješenja, Služba za inspekcijske poslove u junu prošle godine uputila je prijavu Federalnoj upravi inspekcijskih poslova o zahvatima u koritu rijeke Klokot od strane radnika RIZ Krajine, na što je federalni vodni inspektor Hamdija Strinić na licu mjesta i sačinio zapisnik, te utvrdio da se radilo samo o manjim zahvatima.

Hamdija Strinić, federalni vodni inspektor

Konačna odluka u Sudu

S obzirom da nije postupio u skladu sa izdatim Riješenjem, Općinska inspekcija slučaj je proslijedila Kantonalnom ministarstvu za građenje USK, koje je isto i potvrdila. Nakon toga, Riz Krajina, odnosno Rifet Tahrić kao njen direktor podnio je Kantonlnom sudu u Bihaću tužbu protiv navedenog kantonalnog ministartva, te cijeli slučaj još uvijek čeka sudski epilog.

Rifet Tahrić, direktor RIZ Krajine

Ono u čemu Tahrić vidi prednost, odnosno smatra da je u pravu jeste Instrukcija resornog federalnog ministarsva upućena svim resornim ministarstvima u F BiH po kojoj su se do januara prošle mogli izvoditi zahvati na obali i u koritu rijeke, a koja je od januara stavljena van snage te prema kojoj je obavezno pribavljanja vodnih akata za aktivnosti za koje je prije instrukcije bilo različitih tumačenja. Tako federalni vodni inspektor Strinić tvrdi da u momentu kada je on bio na licu mjesta nije bilo nikakvih drugih radova i stoga nije bilo potrebe za daljim izlaskom na lice mjesta niti donošenjem bilo kakvih dokumenata.

Nedovoljan broj prijava

Iako godinama ukazuje na ovaj problem, Nadarevića niko počevši od općinskih pa sve do federalnih institucija nisu shvatili ozbiljno. Tako je u prijavi podnesenoj krajem prošle godine na savjet federalnih inspektora naveo da se u cijelom ovom slučaju radi o korumpiranosti na svim nivoima vlasti. Nadarević tvrdi da neće odustati ni nakon zastrašivanja i prijetnji protiv njega i njegove porodice.

Iako mu je savjetovano u FUIP da podnese prijavu protiv RIZ Krajine kako bi nadležni inspektor izišao na lice mjesta što je i učinio, Strinić (federalni vodni inspektor) tvrdi da za sada nemaju dovoljan broj prijava kako bi udovoljii njegovom zahtjevu.

U Općini Bihać ovaj slučaj prebacuju na Upravu za inspekcijske poslove FbiH, dok s te adrese tvrde da oni nisu nadređeni općinskoj Urbanističko-građevinskoj inspekciji.

Ko je kriv ?

KO je u pravu, Udruženje za zaštitu rijeke Klokot sa Kasimom Nadarevićem na čelu ili Rifet Tahrić, koji je na čelu Riz Krajine? Da li su inspekcije različitih nivoa vlasti u našoj zemlji uradili sve da se prvenstveno zaštiti rijeka Klokot?

Jedno je sigurno, rijeka Klokot je definisana kao rijeka prve kategorije, dakle, njezina važnost nije sporna. Također je sigurno da rijeka Klokot pitkom vodom napaja veliki broj bihaćkih domaćinstava. Ostaje pitanje, da li je pojedinac sebi uzeo za pravo da gradi i radi sa Klokotom šta hoće, iako je to zadužbina svih generacija koje dolaze, te da li taj pojedinac ima prešutno odobravanje odgovornih???

Ostaje pitanje, da li je pojedinac sebi uzeo za pravo da gradi i radi sa Klokotom šta hoće iako je to zadužbina svih generacija koje dolaze, te da li taj pojedinac ima prešutno odobravanje odgovornih???

Galerija slika

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 176