Novi Radio Bihac

wmp  winamp  quick  realp

Udruženje za zaštitu okoliša rijeke Klokot već tri godine nadležnim institucijama nastoji ukazati da se od strane bihaćkog preduzeća Riz Krajina koje ima dozvolu Agencije za vodno područje rijeke Save-Sarajevo za mrijestilište na Klokotu, devastira sama obala, ali i korito rijeke. U prilog tome svjedoče i fotografije te brojna pisma upućena općinskim, kantonalnim, ali i federalnim resorima, međutim bezuspješno, jer se i ovaj put loptica prebacuje sa jedne na drugu stranu.

Objavljeno u Bihać

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 178