Novi Radio Bihac

wmp  winamp  quick  realp

28 Dec

Nakon što je počela, sjednica Skupštine USK prekinuta radi neusvajanja dnevnog reda

ako je njen početak planiran za 9 sati, nešto kasnije je danas počela prva redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona.

Odmah na početku, zastupnicima se obratio predsjedavajući Skupštine, Agan Bunić, koji ih je upoznao sa tačkama dnevnog reda. Nakon toga, iznesene su i tri tačke dopune dnevnog reda: prvu tačku, Prijedlog odluke o visini premije za 2019. godinu predložio je premijer Kantona, Mustafa Ružnić, te je ona usvojena sa 29 glasova za; drugu tačku je preložio predsjedavajući Skupštine, a radilo se o Prijedlogu odluke o ovlaštenju sekretara Skupštine, koja je dobila 15 glasova za, tri zastupnika su bila protiv, dok ih je 11 bilo suzdržanih; i treća tačka bila nje Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja USK za period januar-mart 2019. godine, koju je predložio Zikrija Duraković, te je i ova tačka dobila dovoljan broj glasova kako bi se našla na dnevnom redu sjednice.

Nakon toga, uslijedilo je glasanje zastupnika za cjelokupni dnevni red, uključujući i dvije tačke dopune, koji nije dobio podršku zastupnika. Naime, 15 ih je glasalo za, sudržanih je bilo 14 zastupnika, dok protiv niko nije bio.

Samim tim što dnevni red nije dobio potrebnu većinu glasova, sjednica Skupštine je prekinuta.

biscani.net

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 153