Novi Radio Bihac

wmp  winamp  quick  realp

24 Jan

Vanredna sjednica Vlade USK: Razriješene upravljačke strukture zbog prekomjernog upošljavanja

Na prijedlog Ministarstva privrede razriješeni su dosadašnji članovi privremenog Nadzornog odbora JU ,,Direkcija regionalnih cesta USK” Bihać. U cilju poboljšanja efikasnosti i funkcionalnosti, te osiguranja uslova za dalji rad imenovani su članovi novog privremenog Nadzornog odbora odbora JU ,,Direkcija regionalnih cesta USK”.

Na prijedlog Nermine Ćemalović, ministrice zdravstva i socijalne politike razriješeno je više upravnih odbora u zdravstvenim ustanovama te imenovani privremeni upravni odbori.
Kako je navedeno iz resornog ministarstva, u 2018.godini, članovi Upravnog odbora Doma zdravlja Bihać su, suprotno Standardima i normativima zdravstvene zaštite u Federaciii BiH, dakle suprotno normativima medicinskog i nemedicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama, na osnovu kojih se vrši finansiranje zdravstvene ustanove od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, dozvolili prekomjerno zapošljavanje, čime je nanijeta ogromna šteta ovoj zdravstvenoj ustanovi. U 2018. godini zaposleno je 38 osoba zbog čega ustanovi nedostaju novčana sredstva za provođenje kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva i obaveza dobavljačima, a o čemu dosadašnji upravni odbor nije raspravljao niti je izvještavao Ministarstvo.

 

Slijedom navedenog predloženo je i donoseno rješenje da članove UO Dom zdravlja Bihać treba razriješiti i imenovati privremeni upravni odbor te pokrenuti proceduru raspisivanja javnog oglasa za nominiranje članova Upravnog odbora.

Zbog prekomjernog zapošljavanja Vlada USK je razriješila, prije isteka vremena na koje su imenovani, predsjednika i članove Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Cazin, te donijela rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbor ZU Dom zdravlja Cazin do okončanja postupka izbora i imenovanja članova Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Cazin, na način i postupak predviđen zakonom.

Suprotno normativima medicinskog i nemedicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama, na osnovu kojih se vrši finansiranje zdravstvene ustanove od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, dozvoljeno je prekomjerno zapošljavanje 13 zaposlenika u JU DZ Velika Kladuša čime je nanijeta šteta ovoj zdravstvenoj ustanovi. Zbog prekomjemog zapošljavanja ustanovi nedostaju novčana sredstva za provođenje potpisanih Kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva i to za 11 i 12. mjesec 2018.godine te za poboljšanje standarda uposlenih u 2019.godini. Kako ni ovaj upravni odbor nije raspravljao o problemima ove ZU, nije utvrdio plan daljeg djelovanja, niti je o problemima u radu obavještavao resorno Ministarstvo doneseno je rješenje o smjeni ovog i imenovanju privremenog UO i u ZU Dom zdravlja Velika Kladuša.

 

Kako je privremenom Upravnom odboru ZU Dom zdravlja Bužim, istekao zakonom propisani period na koji je imenovan, a nije okončana procedura imenovanja/nominiranja predsjednika i članova UO ukazala se potreba za imenovanjem novog privremenog Upravnog odbora i u DZ Bužim.

Vlada Kantona donijela je, na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa. Kako je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano da upravni odbor zdravstvene ustanove čini pet članova, od kojih su dva zaposlenici ustanove, a tri člana su ispred reda osnivača, u ovom UO i nakon raspisanog javnog oglasa nije bilo moguće ispoštovati zakonsku normu, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je temeljem navedenog predlažilo a Vlada prihvatila, da se razriješi predsjednik i članovi upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa i raspiše ponovni javni oglas za izbor članova UO te da se imenuje privremeni upravni odbor u punom sastavu od pet članova na period do tri mjeseca.

Kako je i privremenim upravnim odborima ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac, ZU Dom zdravlja Sanski Most i JU Dom zdravlja Ključ istekao zakonom propisani period na koji su imenovani, a nije okončana procedura imenovanja/nominiranja predsjednika i članova Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac, JU Dom zdravlja Sanski Most i JU Dom zdravlja Ključ to se iz razloga nesmetanog funkcionisanja ustanove ukazala potreba za imenovanjem novih privremenih upravnih odbora i u ovim ustanovama.

Uvidom Ministarstva i privremenom Upravnom odboru JU Opća bolnica Sanski Most istekao je zakonom propisani period na koji je imenovan, a nije okončana procedura imenovanja/nominiranja predsjednika i članova upravnog odbora te su iz razloga nesmetanog funkcionisanja ustanove ukazali na potreba za imenovanjem novog privremenog Upravnog odbora Opće bolnice.

Shodno prijedlogu Ministarstva zdravstva i socijalne politike razriješeni su i privremeni upravni odbori ZU Gradska apoteka Bosanska Krupa i ZU Apoteka Sanski Most.

usn.ba

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 192