19Septembar2019

left

Novi Radio Bihac

wmp  winamp  quick  realp

21 Sep

Vlada FBiH plaćala doktorske disertacije koje su odbranjene još 2015. godine

Građani Federacije BiH prošle godine finansirali su odlukama Vlada FBiH doktorske disertacije koje su odbranjene 2015. godine, navodi se u Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta FBiH za 2016. godinu, a koji je radio Ured za reviziju institucija FBiH.

Budžetski korisnici programima utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera planiraju interventna sredstva ili sredstva rezerve. Revizori navode da u najvećem broju slučajeva raspodjela ovih sredstava vrši se bez upotrebe kriterija za raspodjelu i prijave potencijalnih korisnika na javni poziv, zbog čega se ne može potvrditi osnovanost i opravdanost planiranja i realizacije istih. 

Navedena sredstva predstavljaju jednu vrstu sredstava tekuće rezerve, čija su namjena i korištenje regulisani posebnim propisima, a u pojedinim slučajevima sredstva rezerve ili interventna sredstva odobravaju se korisnicima koji nisu zadovoljili propisane kriterije i čiji se zahtjevi, nakon ocjene komisije nalaze na listi aplikanata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva.

"S obzirom na to da interventna sredstva na neki način imaju karakter rezerve, koja ministrima, u čijoj nadležnosti su programi utroška sredstava, daje pravo raspodjele sredstava krajnjim korisnicima bez kriterija, smatramo da se na ovakav način ministrima kroz programe i Zakon o izvršavanju budžeta daje veće pravo nego što je predviđeno Zakonom o budžetima u FBiH. U skladu sa navedenim, imajući u vidu namjenu korištenja i način raspodjele ovih sredstava, može se zaključiti da ne postoji osnov za planiranje sredstava rezerve ili interventnih sredstava u programima utroška tekućih i kapitalnih transfera", piše u Izvještaju. 

Kao primjer navedeno je da u Ministarstvu kulture i sporta (197.000 KM) komisije nisu vršile vrednovanje pristiglih zahtjeva za dodjelu interventnih sredstava niti su sektori Ministarstva učestvovali prijedlozima za donošenje odluka o raspodjeli planiranih sredstava. 

Ovakav način raspodjele nije u skladu sa članom 10. "Pravilnika o procedurama za izbor korisnika sredstava po Javnom pozivu u oblasti kulturno – historijskog nasljeđa, kulture, sporta i mladih za 2016. godinu" i odredbama Vladine "Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH Ministarstvu za 2016. godinu". 

"Povezano sa naprijed navedenim, imajući u vidu da za nepredviđene poslovne događaje (rashode), postoji Tekuća rezerva Vlade FBiH, postavlja se pitanje svrsishodnosti i opravdanosti postojanja Interventnih sredstava unutar tekućih transfera Ministarstva. S tim u vezi ističemo da je Vlada FBiH 13. oktobra 2016. godine donijela Zaključak da se ne mogu planirati interventna sredstva u okviru programa utroška sredstava tekućih transfera", navode revizori. 

U okviru sredstava rezervi – interventne potrebe u oblasti nauke Ministarstvo obrazovanja i nauke je odobrilio sredstva za 17 korisnika (pojedinci - naučni radnici, istraživači i inovatori) za školovanje na postdiplomskom i doktorskom studiju, te odbrane magistarskog rada u ukupnom iznosu 23.000 KM i obračunat pripadajući porez u iznosu 5.333 KM. 

Na prijedlog Sektora za nauku i tehnologiju, ministrica je donijela odluke o dodjeli sredstava pojedincima u iznosu od 1.000 KM i 1.500 KM. Također sredstva su odobrena i pojedinim korisnicima koji nisu ispunjavali kriterije prema internom aktu za dodjelu Sredstava rezervi - interventne potrebe u oblasti nauke iz 2012. godine, te izmjene istog od 21. septembra 2016. godine, koje je usvojio Stručni kolegij. 

"Pojedini korisnici nisu ispunjavali slijedeće kriterije: nezaposleni kandidati za sticanje naučnog stepena magistra ili doktora nauka i kandidati za sticanje naučnog stepena magistra ili doktora nauka čiji je prosjek ocjena iznad 9,5, odnosno iznad 4,6. Također, sredstva su odobrena za doktorske disertacije, iako su pojedini korisnici odbranili iste u 2015. godini", piše u Izvještaju. 

Pojedini korisnici transfera za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja (148.000 KM) iz nadležnosti Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata nisu ispunjavali uslove iz Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele i Javnog poziva, obzirom da se isti nisu mogli svrstati u boračku populaciju, niti u vjerske zajednice. Raspodjela interventnih sredstava (40.000 KM) nije izvršena u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava, obzirom da su sredstva dodijeljena za projekte gdje se ne radi o hitnim i nepredviđenim slučajevima. 

Neprofitnim organizacijama dodijeljeno je 160.000 KM iako im nije odobreno sufinansiranje iz redovnih sredstava, te se ne može potvrditi opravdanost raspodjele interventnih sredstava.

Klix.ba

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 142