Novi Radio Bihac

radio-play1  wmp  winamp  quick  realp

02 Jun

MEDIA regata na Neretvi

Raiffeisen MEDIA Regata je jedan od projekata Udruženja građana Zelena Rijeka iz Konjica. Ovo udruženje već dugi niz godina radi na organizaciji različitih projekata koji su najčešće vezani za zaštitu i očuvanje životne sredine i okoliša konjičke regije, prvenstveno njenih vodenih površina.

Prva Neretva MEDIA Regata je organizirana 2016. godine, a njen cilj je bio da se na jednom mjestu okupe predstavnici svih medija sa područja Bosne i Hercegovine, što znači da se projektom MEDIA Regate pokušavaju prevazići nevidljive barijere koje postoje i koje su nastale u skladu trenutne političke situacije u BiH. Cilj je bio da se na jednom mjestu okupe predstavnici TV kuća, radio stanica, novinskih agencija i online portala, te da prenesu informaciju o novom događaju koji se dešava u Konjicu, te koji će kroz to da izvrše promociju turističkih aktivnosti koje se mogu obavljati na području općine Konjic. S tim u vezi, udruženje građana je odlučilo da dodatno investira u promociju općine Konjic, i to u saradnji sa Općinom Konjic i razvojom agencijom Prvi Korak, te da medije i javnost upoznaju sa Titinim bunkerom D0 Ark, jedinstvenim historijskim spomenikom hladnog rata, koji je dugo vremena bio najstrožije čuvana tajna Jugoslavije. Raiffeisen banka BiH je ove godine prepoznala prednosti sponzoriranja ovog događaja, te će organzaciju regate podržavati i u narednim godinama.

Uspjeh organizacije MEDIA Regate se dijelom ogleda i u činjenici da je ovo jedina regata koja se održava na rijeci Neretvi, i treća takva na području države. Ovaj projekt svakako ima potencijal za samoodrživost i prelazak u tradicionalne događaje Bosne i Hercegovine. Obzirom da je trenutno u pripremi treća po redu MEDIA Regata može se reći da je sam projekat uveliko zaživio i da ima veliki potencijal da postane velik i bitan za cijelu regiju.

Samo područje na kojem se regata održava je svakako već bogato prirodnim ljepotama i bogatstvima, tako da tu unaprjeđenje nije moguće, no svakako se treba poraditi na održavanju i očuvanju tih ljepota, te s tim razlogom se u sklopu MEDIA Regate i organizira dan čišćenja korita rijeke Neretve, čime se uveliko doprinosi očuvanju ove ljepotice, dok se planira i poribljavanje rijeke autohtonom vrstom ribe, što mora biti obavljeno u saradnji sa Udruženjem ribara općine Konjic.

Javne institucije koje su pokazale interes za organizaciju regate su upravo one u čijoj se nadležnosti ona i nalazi, kao što su Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH, Turistička zajednica HNK/HNŽ i Općina Konjic, prvenstveno zbog činjenice da se ovom organizacijom obraća pažnja javnosti na zaštitu i očuvanje životne sredine. Pored javnih institucija ovo je odlična prilika za sve komercijalne sponzore da pokažu svoju društvenu odgovornost i dijelom se zahvale i sadašnjim i budućim generacijama na lojalnosti. Ove godine generalni sponzor MEDIA Regate je Raiffeisen Bank BiH, dok su prijatelji regate Sarajevski kiseljak i Red Bull.

Za budućnost projekta planirano je proširenje aktivnosti, te identificiranje istog kao stalnog i tradicionalnog događaja obzirom da svaki događaj svakako da ima potencijal da postane veći, bolji i profesionalniji, no sve je to moguće uraditi jedino uz pomoć javnih institucija i ostalih subjekata kojima regata može koristiti.

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 156