21Septembar2019

left

Novi Radio Bihac

wmp  winamp  quick  realp

11 Jan

Jučer je zasjedala Vlada USK; usvojen nacrt godišnjeg programa rada Vlade

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na sjednici je razmatran i usvojen Nacrt godišnjeg programa rada Vlade Kantona.

Program rada Vlade sadrži najznačajnije zadatke koje Vlada Unsko-sanskog kantona treba da izvrši u toku godine, nosioce pripreme materijala, rokove u kojima će se pojedina pitanja razmatrati.

Programom rada Vlade Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu utrđuju se aktivnosti koje će u okviru normativne, studijsko-analitičke i informativne djelatnosti pripremati, donositi, odnosno utvrđivati Vlada Unsko-sanskog kantona.

Nacrt programa rada sadrži i programske ciljeve iz ekspozea premijera Kantona Mustafe Ružnića i to:

1. Stabilizacija i konsolidacija financijskog stanja bužeta Unsko-sanskog kantona;
2. Odlučna opredijeljenost da se iz stagnacije pokrene snažniji razvoj i nova ulaganja radi poboljšanja poslovnog ambijenta, kao i osiguranje vlastitih sredstava za sufinansiranje projekata iz europskih fondova i fondova međunarodnih organizacija;
3. Nulta stopa tolerancije protiv kriminala i korupcije.
4. Poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti i obučenosti Ministarstva unutarnjih poslova radi povećanja stepena sigurnosti u Unsko-sanskom kantonu i kontroliranog upravljanja kriznim situacijama, posebno migrantskom krizom, a sve u skladu s ustavnim nadležnostima i zakonskim i ovlaštenjima;
5. Utvrđivanje zdravstvene politike koja će se usredotočiti na reformu zdravstvenog sistema radi smanjenja potrošnje u zdravstvu, racionalizacije nemedicinskog kadra, osiguranja kvalitetne zdravstvene infrastrukture i potrebnih specijalističkih kadrova;
6. Snažnija potpora socijalnom partnerstvu i provođenju potrebnih socijalnih mjera kako bi se u najvećoj mjeri zajamčila socijalna uključenost i pravednost;
7. Strateške aktivnosti demografske obnove Unsko-sanskog kantona;
8. Reforma javne uprave po sektorima. Centralizacija javnih nabavki svih kantonalnih institucija. Reorganizacija i racionalizacija uprave s ciljem postizanja većeg stupnja efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti u radu;
9. Reforma obrazovnog sistema radi depolitizacije i dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, osiguranja kvalitetnog sistema i povećanja nivoa znanja uz maksimalno korištenje savremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, te obezbjeđenje transparentnog i racionalnijeg trošenja sredstava u ovoj oblasti;
10. Stvaranje potrebnih pretpostavki za ravnomjerni i uravnoteženi razvoj svih općina i gradova Unsko-sanskog kantona, imajući u vidu njihove specifične privredne i društvene potrebe;
11. Dovršetak privatizacijskog procesa privrednih subjekata u nadležnosti Unsko-sanskog kantona;
12. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva putem usklađene kantonalne politike u svim područjima od obrazovanja i znanosti, uklanjanja administrativnih prepreka, do mjera i instrumenata za potporu poduzetnicima.
Usvajanje Zakona o ulaganju i novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu;
13. Smanjenje stope nezaposlenosti kroz programe dodatnog osposobljavanja, prekvalifikacija i olakšica, posebno namijenjene mladima i dugotrajno nezaposlenima.
Otvaranje start-up centara i izgradnja tehnološkog parka;
14. Povećanje konkurentnosti poljoprivrede Unsko-sanskog kantona kroz poticanje proizvodnje, kapitalna ulaganja i ruralni razvoj na osnovu Strategije razvoja poljoprivrede Unsko-sanskog kantona;
15. Podržavanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi, nove investicije i poticaj za ekološku i organsku proizvodnju, šumarstvo, drvnu industriju i sve vrste prerađivačke industrije;
16. Izgradnja cestovne infrastrukture s ciljem jednakomjerne prometne povezanosti svih gradova i općina Unsko-sanskog kantona sa vlastitim financijskim sredstvima, kao i financijskim sredstvima koja će se tražiti od federalnog nivoa vlasti.
Nedvosmislen zahtjev prema federalnim institucijama kako bi se javne investicije u Federaciji Bosne i Hercegovine distribuirale srazmjerno broju stanovnika;
17. Sistemski razvoj turizma u Unsko-sanskom kantonu, posebno kroz snažno povezivanje poljoprivredne i prehrambene industrije i sektora turističkih usluga;
18. Uvođenje i primjena Smjernica OECD-a za korporativno upravljanje javnim preduzećima (preduzećima u državnom vlasništvu);
19. Planski održivi razvoj i iskorištavanje prirodnog bogatsva vodeći računa o zaštiti okoliša, uvođenje reda u prostor i okoliš, te poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se spriječila neprimjerena devastacija prostora, u skladu s najboljom europskom praksom;
20. Praćenje i pravovremena uključenost u ispunjavanje obaveza na europskom putu koje su u nadležnosti Unsko-sanskog kantona;
21. Očuvanje dostojanstva porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca uz ulaganje stalnog angažmana za poboljšanje statusa i stvaranje boljih životnih uslova za pripadnike boračkih populacija;
22. Očuvanje sjećanja i baštinjenje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata, te sistemsko uređenje i organizacijsko poboljšanje obilježavanja značajnih datuma na području Unsko-sanskog kantona;
23. Izdvajanje zakonom utvrđenih financijskih sredstava za mlade, kulturu i sport.
Aktivnija institucionalna podrška razvoju sporta i sportskim kolektivima na posručju Unsko-sanskog kantona.
Snažnija podrška institucijama kulture i značajnija ulaganja u objekte kulture i prirodne baštine;
24. Izgradnja partnerskog odnosa sa bosanskohercegovačkom dijasporom, kao i uključivanje institucija Unsko-sanskog kantona u proces kreiranja rješenja s ciljem bržeg protoka ljudi, roba i usluga preko graničnih prijelaza, olakašavanja izdavanja ličnih dokumenata građanima koji rade i borave u dijaspori, te unapređenja privredne suradnje;
25. Poduzimanje svih raspoloživih mjera, shodno ustavnim nadležnostima Unsko-sanskog kantona, s ciljem spriječavanja odlaganja/skladištenja radioaktivnog i nuklearnog otpada u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom;

biscani.net

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 166