Novi Radio Bihac

wmp  winamp  quick  realp

Članak je filtriran: Utorak, 05 Februar 2019
Institucija ombudsmena štiti prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima.
Instituciji budsmena za ljudska prava BiH može se obratiti svako fizičko i pravno lice koje ima legitimni interes, bez obzira na državljanstvo, rasu, spol, vjersku i nacionalnu pripadnost. Žalba upućena Instituciji neće prouzročiti nikakve krivične, disciplinske ili bilo kakve druge sankcije po njenog podnosioca. U žalbi treba iznijeti kraći opis događaja, činjenica ili odluka koji su doveli do podnošenja žalbe. Žalba mora biti potpisana od osobe koja žalbu izjavljuje, ili ovlaštenog opunomoćenika. Institucija može odbiti da razmatra anonimne žalbe za koje smatra da su zlonamjerne, neosnovane, u kojima nema žalbe, koje nanose štetu trećim licima ili koje su Instituciji predočena izvan roka od 12 mjeseci nakon pojave događaja, činjenica ili odluka na koje se lice žali.

OOO
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, ukoliko utvrdi povredu prava, izdaje preporuke nadležnim organima da poduzmu mjere kako bi se ispravile povrede ljudskih prava ili slabo funkcioniranje uprave. Također, Institucija savjetuje građane kako da iskoriste najpogodnija pravna sredstva ili ih upućuje na odgovarajuće institucije ali to ni u kom slučaju ne radi u ime njih.
OOO1
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH ne može dodijeliti nadoknadu za utvrđene povrede ljudskih prava.
Kakva je saradnja osoba sa ugroženim ljudskim pravima a sada govorimo o ženama I njihovim pravima, sa institucijama za pomoć, socijalnim službama, nevladinim sektorom I Institucijiom ombudsmena bile su glavne teme naše emisije, koju ćete uskoro moći poslušati na linku na našoj stranici.
 
 
Da li znate šta je ombudsman,šta radi? 30 posto je odgovorilo sa da, 55 posto sa ne, a 15 posto sa odgovorom čulo ili čula sam ali ne znam šta radi.
 
Na pitanje Kada bi se našli u situaciji da su ugrožena vaša osnovna ljudska prava , da li biste potražili pomoć strućnih osoba, socijalne službe,nekih udruga za pomoć itd.? 56 posto ispitanika je odgovorilo sa da, a 44 posto sa ne.
 
I na pitanje Šta mislite da li naši ljudi svoje probleme ugroženih ljudskih prava stidljivo predstavljaju ili čak prikrivaju da ne bi dobili osudu sredine? 45 posto je odgovorilo sa da, 20 posto sa ne, a 35 posto ne znaju.
Za potrebe snimanja ove emisije učešće je uzeo Ombudsmen za ljudska prava Ljubinkom Mitrovićem i Aidom Behrem predsjednicom Udruženja "Žene sa Une".


Prva asocijacija mnogih na gubljenje kilograma je uglavnom uvijek teretana, ali činjenica je da i plivanje ima brojne benefite te da se može koristiti u svrhu mršanja.

Krajina će ovih dana obilježiti slom takozvane Februarske ofanzive koja je otpočela 6. februara 1994. godine.

Utorak, 05 Februar 2019 22:33

Obustavljen stečaj u Agrokomercu

Sud u Bihaću obustavio je stečaj u Agrokomercu, nakon što je uvažena žalba iz te velikokladuške kompanije, potvrđeno je agenciji Patria iz Agrokomerca.

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 160