U posljednja 24 sata u Srbiji zabilježeno 379 pozitivnih na koronavirus

Učitelji: Djeca izbjeglica i migranata su sretna i zadovoljna u našim školama


Od početka ove godine pa do danas oko 370 djece izbjeglica i migranata je bilo dio nastavnog procesa u Bihaću i Cazinu. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a vodi cijeli ovaj program u saradnji sa organizacijama Save the Children i UNICEF-a, uz djelomičnu podršku Europske unije.

Djeca su smještena u prihvatnim centrima Sedra, Borići i Bira i od početka su djeca išla u škole Brekovica, Ostrožac, područna škola Prošići, Prekounje, Harmani I i II. Trenutno u ovim školama ide oko 100 djece.


Nastava za ovu djecu se odvija na dva nivoa. Prvi nivo je priprema da uđu u redovnu školsku nastavu, koja se ostvaruje kroz HEART pripremne razrede. Oni se baziraju na HEART metodologiji Save The Children, i prilagođena jetrenutnim potrebama te djece. Drugi nivo je uključenje u redovnu nastavu. HEART metodologija se zasniva na osnovnim predmetima. Djeca dobivaju znanje iz bosansko jezika, matematike, prirode i društva i privikavaju se na novi životna jedan opuštajući način, kroz umjetnost. Prema riječima nastavnika, i djeci i njihovim porodicama škola je velika radost. „Ovaj metod je izuzetno dobar i pomaže djeci da se nose sa stresom i traumama kroz koje su prošli, i da se na lakši način uključe u redovni obrazovni proces. Radi se o djeci koja godinama putuju, koja su izgubila strukturu njihovog života, odnosno ne žive kao djeca što bi trebala da žive“, kazala je Nermina Delić, nastavnica bosanskog jezika u HEART učionici.

„U početku je bilo teško da se sprovedu neke aktivnosti, jer većina djece nije nikad bilo u nastavnom procesu. Bilo je nekoliko djevojčica, koje su imale oko 10 godina i nikad nisu kročile u školu. Ali nakon nekoliko mjeseci naučile su dovoljno da bi se mogle sporazumjevati sa ostalom djecom“, kazala je Anita Jusić, nastavnica u HEART učionici.


„Veliki je izazov na jednom mjestu upoznati različite kulture. Nailazimo na mnoge prepreke, ali uvijek na kraju radnog dana dobijemo nagradu, a to je sreća, radost i zadovoljstvo koje djeca pokazuju“, dodala je Senka Toromanović, nastavnica u HEART učionici.

Od ove školske godine djeca osim što dolaze u pripremnu nastavu, uključeni su i u redovno školovanje. „U našoj školi trenutno imamo četvero djece nižih razreda. Iskustvo vršnjaka, njihovih drugara i drugarica u razredima je izvrsno. Djeca ih jako vole i jako su dobro prihvaćena. Učestvovali su zajedno sa našom djecom na priredbi gdje su bili prisutni i njihovi roditelji. Zaista se trudimo da ta djeca imaju isti tretman kao i druga djeca“, kazala je Belmana Trivunić, direktorica OŠ Harmani I.


„Mogu navesti jedan primjer gdje je cijeli razred želio da sjedi sa jednim dječakom, koji je došao u njihov razred,  tako da je učiteljica par mjeseci morala da pravi raspored kako bi svaki dan sjedio neko drugi s tim dječakom“, kazala je Maja Adrić, koordinatorica za obrazovanje organizacije Save The Children.

Najveći izazov u svemu ovom, prema riječima Andrićeve, jeste pronaći način da se naša država, koja inače nije spremna za ovakvu situaciju, snađe u svemu oveme. Jer ne postoji određen sistem koji prati upise djece u škole. „Neki roditelji su izrazili želju za dobijanje azila ali i oni koji nisu, željeli bi da su djeca upisana formalno. Što i jesu. Međutim da bi oni bili uneseni u razredne dnevnike moramo krenuti u jednu drugu proceduru i na tome trenutno Ministarstvo obrazovanja radi. Ujedno jedna radna grupa na nivou Federacije BiH zajedno sa UNICEF-om, Save The Childern i Ministarstvom civilnih poslova radi na izradi priručnika koji će biti podrška, odnosno, smjernice školama kako da se uključe djeca u obrazovni sistem“, istakla je na kraju Andrićeva.


NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove Novog radija. Portal Novog radija zadržava pravo da obriše neprimjerene komentare bez najave i objašnjenja.

Govor mržnje nije sloboda govora. Huškanje, diskriminacija, prijetnje i uvrede po nacionalnoj, vjerskoj, rodnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi neće biti tolerisane na našem portalu.


Teachers: The children of refugees and migrants are happy and content in our schools

From the beginning of this year until today, about 370 refugee and migrant children have been part of the teaching process in Bihac and Cazin. The USK Ministry of Education, Science, Culture and Sports runs this entire program in collaboration with Save the Children and UNICEF, with partial support from the European Union.

The children were placed in Sedra, Borici and Bira reception centers and from the beginning they went to Brekovica, Ostrozac, Prosici, Prekounje, Harmani I and II schools. About 100 children are currently attending these schools.

Teaching for these children takes place on two levels. The first level is preparation to enter regular school teaching, which is achieved through HEART preparatory classes. They are based on the Save The Children's HEART methodology, and are tailored to the current needs of those children. The second level is engaging in full-time teaching. The HEART methodology is based on core subjects. Children gain knowledge of Bosnian language, mathematics, nature and society and are accustomed to a new life in a relaxing way, through art. According to the teachers, school is a great joy for both children and their families. „This method is extremely good and helps children cope with the stress and trauma they have gone through and to easily get involved in the regular education process. These are children who travel for years, who have lost the structure of their lives, that is, they do not live as children should live“, said Nermina Delic, a Bosnian language teacher in the HEART classroom.

„Initially, it was difficult to carry out some activities as most children were never in the teaching process. There were several girls, who were about 10 years old and never went to school. But after a few months, they learned enough to be able to communicate with the other children“, said Anita Jusic, a teacher in the HEART classroom.

„It is a great challenge to get to know different cultures in one place. We face many obstacles, but always at the end of the work day we get a reward, which is the happiness, joy and pleasure that children show“, added Senka Toromanovic, a teacher in the HEART classroom.

From this school year, children, besides coming to preparatory classes, are also included in regular education. „We currently have four lower grade children in our school. The experience of peers, their classmates is excellent. The kids love them very much and are very well received. They participated together with our children at an event where their parents were present. We really try to get those kids to have the same treatment as other kids“, said Belmana Trivunic, director of Harmani I. Elementary School.

„I can give one example where the whole class wanted to sit with one boy, who came to their class, so the teacher had to make a schedule for a couple of months so that someone else would sit with that boy every day“, said Maja Adric, education coordinator for Save The Children.

The biggest challenge in all of this, according to Andric, is to find a way for our country, which is otherwise unprepared for this situation, to handle all this. Because there is no specific system that monitors the enrollment of children in schools. „Some parents have expressed their wish for asylum, but even those who have not, would like the children enrolled formally. Which they are. However, in order for them to be entered in the class diaries, we need to start another procedure, which is what the Ministry of Education is currently working on. At the same time, a working group at the level of the Federation of Bosnia and Herzegovina, together with UNICEF, Save The Childern and the Ministry of Civil Affairs, is working on the development of a manual that will support, that is, guidelines for schools on how to integrate children in the education system“, said Andric.


المدرسون: اطفال المهاجرين و اللاجئين سعداء و مسرورون في مدارسنا

منذ بداية السنة و حتى الان انضم ٣٧٠ طفلا للمهاجرين و اللاجئين الى النظام التعليمي في بيهاتش و تسازين. و تقوم وزارة التعليم و العلوم و الثقافة و الرياضة لمحافظة اونا - سانا بادارة هذا البرنامج بالتعاون مع منظمات انقاذ الاطفال و اليونيسيف مع الدعم المحدود من الاتحاد الاوربي.

و يعيش الاطفال في مراكز الايواء سيدرا و بوريتشي و بيرا و منذ الوهلة الاولى انضم الاطفال الى المدارس بريكوفيتسا و اوستروزاتس و المدرسة المحلية بروشيتش و بريكؤوني و هارماني ١ و ٢. و يدرس حاليا في تلك المدارس تقريبا ١٠٠ تلميذ.

و التعليم لهؤلاء الاطفال يسرى على المستوى الاول و الثاني. و يكون المستوى الاول تمهيدا للانضمام الى الدراسة العادية و يتم تنفيذ هذا المستوى عن طريق الفصول التمهيدية هارت. و هذه الدراسة تعتمد على مناهج مؤسسة انقاذ الاطفال و هي تتناسب و احتياجات هؤلاء الاطفال. و المستوى الثاني عبارة عن الانضمام الى الدراسة العادية. و تعتمد مناهج هارت على المواد الاساسية. يحصل الاطفال على المعارف من اللغة البوسنية و الرياضيات و الطبيعة و الاجتماع و يستعدون للحياة الجديدة بطريقة مريحة و باستخدام الفن. و على حد قول المدرسين تمثل المدرسة سعادة كبيرة للاطفال و لاولياء الامور. و قالت نرمين دليتش، مدرسة اللغة البوسنية: "ان هذا المنهج ممتاز و يساعد الاطفال على التعامل مع الصدمات و التوتر و الاندماج في الدراسة العادية. و كان هؤلاء الاطفال يسافرون لسنوات طويلة و فقدوا الهيكل للحياء او بعبارة اخري لا يعيشون كما ينبغى ان يعيش الاطفال."

و قالت انيتا يوسيتش، المدرسة في فصل هارت: "في البداية كان من الصعب ان يتم تنفيذ بعض الانشطة لان معظم الاطفال لم يشارك في الدراسة المنظمة قط. كان هناك عدد من التلميذات دخلن المدسة لاول مرة. لكن بعد عدة اشهر تعلمت التلميذات ما يكفيهن للتواصل مع باقي الاطفال."

و قالت سينكا تورومانوفيتش، المدرسة في فصل هارت: "التعرف على الحضارات المختلفة في مكان واحد يمثل تحديا كبيرا. نواجه المشاكل الكثيرة لكننا في نهاية الدوام نحصل على المكافئة و هي السعادة و السرور و الرضا التى تظهر على الاطفال."

و من هذه السنة الدراسية، دخل الاطفال الى الدراسة العادية بالاضافة الى الدراسة التمهيدية. و قالت بلمانا تريفونيتش، مديرة المدرسة الابتدائية هارماني ١: "في مدرستنا يوجد حاليا اربعة اطفال في الصفوف الابتدائية. و تعامل زملائهم و زميلاتهم معهم ممتاز في كل الفصول. الاطفال يحبونهم و استقبلوهم استقبالا جيدا. و شارك اطفال المهاجرين في الاحتفالية مع اطفالنا و مع اولياء امورهم. و نحن نبذل قصارى جهودنا من اجل توفير نفس التعامل الى كل الاطفال.

و قالت مايا ادريتش، منسقة التعليم في منظمة انقاذ الاطفال: " من الممكن ان اضرب مثلا واحدا حيث رغب الفصل كله في الجلوس مع التلميذ الذى اتى الى صفهم و كانت المدرسة مضطرة ان تعد جدولا للجلوس و كل يوم كان التلميذ الاخر يجلس معه."

و اكبر تحد في كل ذلك على حد زعم اندريتش هو ايجاد امثل الطريقة حتى تقوم الدولة بواجبها و تخرج من الارتباك الذى وقعت فيه. لانه لا يوجد النظام المعين الذى يتابع تسجيل هؤلاء الاطفال في المدارس. "بعض اولياء الامور عبروا عن رغبتهم في الحصول على اللجوء السياسي و بعضهم لم يعبروا عن رغبتهم في ذلك الا انهم كلهم يريدون التحاق اطفالهم بالمدارس بطريقة رسمية. و هذا حدث بالفعل. لكن حتى يتم ادخال الاطفال الى الدفاتر الدراسية لا بد من الاجراءات الاخرى و تقوم وزارة التعليم بتلك الاجراءات حاليا. و يقوم مجموعة العمل المكونة على مستوى فدرالية البوسنة و الهرسك بالتعاون مع اليونيسيف و انقاذ الاطفال و وزارة الشؤءن الامدنية باعداد الدليل الذى سوف يكون دعما و سوف يقدم التعليمات الى المدارس بخصوص كيفية انضمام الاطفال الى النظام الدراسي." كما جاء في نهاية التصريح للسيدة اندريتش.


Povezani članci