Teksas nastavio izvršavati smrtne kazne nakon pauze zbog pandemije

Još uvijek nema dogovora o lokaciji za smještaj migranata


U privremenom migracionom kampu Vučjak trenutno se nalazi oko 700 osoba. Kao što je poznato životni uslovi su nikakvi. Do kad će kamp biti otvoren ne zna se, jer nadležne institucije još uvijek nemaju rješenje gdje smjestiti migrante iz Vučjaka kao i iz drugih prihvatnih centara kao što su Bira i Miral. Ugovori o korištenju ovih prostora ističu 15. novembra.

Prije nekoliko dana posjetili smo kamp Vučjak i razgovarali sa nekoliko prisutnih migranata. „Život je ovdje jako težak. Hladno je, pada kiša i nemamo deke niti toplu odjeću. U kampu Vučjak sam već mjesec dana i preživljavam zajedno sa prijateljima, ali je teško.“ – kazao nam je Feduz.


Bihać je ovih dana posjetio šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, Johann Sattler, te se sastao sa kantonalnim i lokalnim vlastima.

„Na sastancima s gradonačelnikom, premijerom i policijskim komesarom tražio sam hitno zatvaranje privremenog prihvatnog kampa Vučjak. Ta lokacija je neuslovna i neprihvatljiva kada su u pitanju higijenski aspekti, a u blizini su i minirana područja.“ – naglasio je Sattler.

Stav Evropske unije o eventualnom skorašnjem zatvaranju prihvatnih centara Bira i Miral jeste da je to neizvodivo u kratkom vremenskom periodu s obzirom da ugovori o korištenju prostora ističu za šest dana. Sattler smatra da bi se trebali produžiti ugovori za boravak migranata u Biri i Miralu do proljeća naredne godine uz proširenje kapaciteta.


Ovom prilikom Mustafa Ružnić, premijer USK-a, ponovio je određene stavove Operativne grupe za situaciju s migrantima u USK-u. „Učinit ćemo sve da izmjestimo ljude s Vučjaka, jer ni mi nismo sretni tamošnjim uslovima, ali isto tako moram da ponovim da mi ostajemo pri stavu o potrebi izmještanja migranata i izbjeglica iz gradskih središta. Neophodna nam je koordinacija svih učesnika u procesu i rasterećivanje Unsko-sanskog kantona.“ – kazao je Ružnić.

Gradonačelnik Bihaća je još jednom ponudio lokaciju Lipa, koja je u gradskom vlasništvu, a na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća nakon burne rasprave usvojen je ovaj prijedlog lokacije.


„Tu sam lokaciju davno ponudio, međutim predstavnicima međunarodnih organizacija nije odgovarala zbog udaljenosti od grada i nemogućnosti obezbijeđivanja servisa. Dobili smo saglasnost Gradskog vijeća i sad imamo zvaničnu odluku o lokaciji Lipa. Tu se relativno brzo mogu obezbijediti struja i voda, odnosno sve neophodnosti za kamp, tako da se ne može spočitavati kako ne nudimo adekvatne lokacije u državnom vlasništvu.“ – kazao je gradonačelnik Šuhret Fazlić.

On je naglasio na vanrednoj sjednici da ne vjeruje da će to nešto promjeniti i da sumnja da će neko prihvatiti da na Lipi gradi migrantski centar. „Bihać je eto „postao“ kooperativan, što se tražilo od nas“, zaključio je gradonačelnik Fazlić, svjestan da postoje naznake da će se na nivou države otvoriti centri i da će se rasteretiti Unsko-sanski kanton.


 

 

There is still no agreement on the location of the migrant accommodation

 

There are currently about 700 people in the temporary migration camp Vucjak. As is well known, the living conditions are none. It is unknown how long the camp will be opened, as the competent institutions do not yet have a solution on where to place migrants from Vucjak and other reception centers such as Bira and Miral. The contracts for the use of these spaces expire on November 15th.

A few days ago, we visited the Vucjak camp and talked to several present migrants. "Life is very difficult here. It's cold, it's raining and we don't have blankets or warm clothes. I've been at Camp Vucjak for a month and I survive with friends, but it's hard. " - Feduz told us.

Bihac was recently visited by Head of the EU Delegation and EU Special Representative in BiH, Johann Sattler, who met with cantonal and local authorities.

"In meetings with the mayor, the prime minister and the police commissioner, I requested the immediate closure of the temporary Vučjak detention camp. That location is unconditional and unacceptable when it comes to hygiene aspects and there are also mined areas nearby. " – said Sattler.

The position of the European Union on the eventual closure of the Bira and Miral reception centers is that this is impracticable in a short period of time, as the land use contracts expire in six days. Sattler believes that contracts for the stay of migrants in Bira and Miral should be extended until next spring with capacity expansion.

On this occasion, Mustafa Ruznic, Prime Minister of the USK, reiterated certain views of the Task Force on the situation with migrants in the USK. "We will do our best to move people from Vucjak, because we are not happy with the conditions there, but I must also reiterate that we remain in the position on the need to move migrants and refugees from urban centers. We need coordination of all participants in the process and unburdening of the Una-Sana Canton." – said Ruznic.

The mayor of Bihac once again offered the city-owned Lipa site, and at an extraordinary session of the City Council, after a heated debate, this proposal for the site was adopted.

"I offered the site a long time ago, however, it did not answer the representatives of international organizations because of the distance from the city and the inability to provide services. We have received the approval of the City Council and now have an official decision on the location of Lipa. Electricity and water can be provided relatively quickly there, that is, all the necessities for the camp, so it cannot be said that we do not offer adequate state-owned sites. " – said Mayor Suhret Fazlic.

He stressed in an extraordinary session that he did not believe that this would change anything and that he doubted that anyone would accept that a migrant center be built at Lipa. "Bihac has become 'cooperative', which was required of us" - Mayor Fazlic concluded, aware that there are indications that centers will be opened at the national level and that the Una-Sana Canton will be relieved.


 

 

لم يتم التوصل الى الاتفاق في شأن الموقع لايواء المهاجرين

في مخيم المهاجرين المؤقت فوتشياك يتواجد حاليا 700 شخص تقريبا. و من المعروف ان الظروف المعيشية هناك سيئة للغاية. و لا نعرف متى سيتم اغلاق المخيم لان المؤسسات المختصة لم تتوصل الى الحل لمشكلة سكن المهاجرين من مخيم فوتشياك و من باقي مراكز الايواء كبيرا و ميرال. و تنتهي عقود استخدام هذه المباني في 15 نوفمبر.

و منذ عدة ايام زرنا مخيم فوتشياك و كلمنا مع بعض المهاجرين. "الحياة هنا صعب جدا. الجو بارد و المطر ينزل و لا نجد ثيابا دافئا. انا اعيش في مخيم فوتشياك شهرا واحدا مع اصدقائي لكن العيش صعب." - اخبرنا فدوز.

زار يوهان ساتلير رئيس وفد الاتحاد الاوربي و الممثل الخاص للاتحاد الاوربي في البوسنة و الهرسك مدينة بيهاتش و التقى مع السلطات المحالية و ممثلي المحافظة.

"و في الاجتماعات مع عمدة المدينة و رئيس الحكومة و مدير الشرطة طالبت باغلاق فوري لمخيم فوتشياك للايواء المؤقت. هذا الموقع غير مناسب و غير مقبول من ناحية صحية و في محيطه مناطق ملغومة." - شدد ساتلير.

موقف الاتحاد الاوربي بالنسبة الى اغلاق محتمل لمراكز الايواء بيرا و ميرال هو ان هذا الامر ليس ممكنا في فترة زمنية وجيزة لان عقود الاستخدام تنتهي بعد ستة ايام. يعتقد ساتلير بانه ينبغى تمديد العقود لاقامة المهاجرين في بيرا و ميرال حتى الربيع المقبل مع توسيع الطاقة الاستيعابية.

و  في هذه المناسبة ا

و كرر مصطفى روزنيتش رئيس حكومة محافظة اونا - سانا بعض المواقف لمجموعة العمل للتعامل مع المهاجرين في محافظة اونا - سانا: "سوف نبذل قصارى جهودنا لنقل الناس من فوتشياك لاننا لسنا راضين عن الظروف لكننا ما زلنا نتمسك بضرورة نقل المهاجرين من وسط المدينة. لا بد من تنسيك كل العاملين في هذا المجال و تخفيف الاعباء من محافظة اونا - سانا." - كما صرح روزنيتش.

و اما عمدة مدينة بيهاتش فقد اعاد طرح موقع ليبا و الذى هو في ملك المدينة و تمت الموافقة عليها بعد مناقشة حادة في جلسة استثنائية لمجلس المدينة.

"انا عرضت ذلك الموقع منذ وقت طويل لكن ممثلي المنظمات الدولية رفضت ذلك بسبب البعد من المدينة و استحالة توفير الخدمات. حصلنا على الموافقة من مجلس المدينة و لدينا الان القرار الرسمي بخصوص موقع ليبا. و نستطيع الان ان نوفر الكهرباء و المياه في وقت قصير نسبيا و كل احتياجات المخيم و لذا لا يمكن القول باننا لا نعرض المواقع المناسبة في ملكية الدولة." - صرح عمدة المدينة فازليتش. و صرح في الجلسة الاستثنائية بانه يشك بان احدا سوف يقبل بناء مركز الهجرة في موقع ليبا. "و اصبح بيهاتش مدينة متعاونة و كنا مطالبين بذلك." - انهى عمدة المدينة فازليتش مدركا ان هناك الاشارات التى تشير الى فتح المراكز على مستوى الدولة و انه سوف يتم تخفيف الاعباء من المحافظة.

Povezani članci