Koronavirus se pojavio i na jugu Italije

Potrošačke cijene u FBiH u decembru niže za 0,4 posto

INFLACIJA 0,2 POSTO


Posmatrano po odjeljcima klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: hrana i bezalkoholna pića i zdravstvo za 0,2 posto i prijevoz i rekreacija i kultura za 0,1 posto.

Cijene su niže u odjeljcima: odjeća i obuća za 6,9 posto, ostala dobra i usluge za 0,5 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,4 posto i alkoholna pića i duhan za 0,1 posto.

U ostalim odjeljcima, cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.
klix.ba

Povezani članci