U Srbiji pod nadzorom 15.000 ljudi

Naredba Kriznog štaba CZ USK-a


Kantonalni Štab civilne zaštite izdao je novu naredbu, kojom se zabranjuje kretanje osobama mlađim od 18 godina te starijim od 65 godina na području USK. Naredba stupa na snagu danom donošenja, tj. od danas , te se primjenjuje do 31. marta 2020. godine.

Povezani članci