Teksas nastavio izvršavati smrtne kazne nakon pauze zbog pandemije

Problemi građana koji žive u blizini prihvatnih centara za migrante


Na posljednjoj sjednici Operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom USK-a bili su prisutni i predstavnici mjesnih zajednica koje se nalaze u blizini prihvatnih centara za migrante.


Još jednom su ponovljeni zahtijevi članova Operativne grupe, a koji se odnose na izmještanje migranata izvan urbanih područja, ograničavanje kretanja pripadnika migrantske populacije, te intenzivnije uključivanje državnih i federalnih vlasti u ublažavanje posljedica migrantske krize koja pogađa ovaj dio Bosne i Hercegovine.

Predsjednici mjesnih zajednica su iznjeli probleme s kojima se susreću građani koji žive u blizini migrantskih centara i gdje se kreću pripadnici migrantske populacije, a to su provale u kuće, krađe, ali i strah jer se migranti nerijetko tuku na ulicama, a vrlo često se služe hladnim oružjem.

„U posljednjih 15-tak dana u Jablanskoj ulici izbodena su dva migranta. Tom ulicom prolaze naša djeca, a to se dogodilo usred bijela dana.“ – kazao je Fadil Dizdarević, predstavnik MZ Prekounje.

Jedan od zahtijeva predstavnika mjesnih zajednica bio je uvođenje dvadesetčetverosatne policijske patrole u Jablanskoj ulici. Ovim su se obezbijedili osnovni sigurnosni uslovi, a posebno za stanovnike mjesnih zajednica Mali i Veliki Lug. Svakodnevno, kako kažu, kroz njihova dvorišta prolaze migranti.


Jedna od aktivnijih migrantskih ruta bila je mjesna zajednica Zavalje, a to je sad i intenzivnije jer je u blizini otvoren kamp Vučjak, gdje su uslovi za boravak migranata krajnje nehumani.

„Mi smo zabrinuti, sad posebno kad dolaze hladni dani. U kampu Vučjak znamo kakvi su uslovi, katastrofalni. U Zavalju ima 50 posto praznih kuća, čiji vlasnici žive u Hrvatskoj, i bojimo se da će sad kad dođe zahlađenje doći i do velikih provala.“ – istako je Marko Veljača, predsjednik MZ Zavalje.


Tim povodom i Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić održao je sastanak sa predstavnicima bihaćkih mjesnih zajednica Veliki i Mali Lug, Hatinac, Gornje Prekounje i Bakšaiš, koje gravitiraju prihvatnom centru Bira. Oni su još jednom zatražili da se zatvori prihvatni centar Bira, kako je i planirano 15. novembra.

 

Gradonačelnik je stanje u Bihaću okarekterisao veoma teškim, te pozvao policiju da i dalje nastavi aktivnosti oko sprovođenja migranata na Vučjak, a državne vlasti da što prije iznađu rješenje problema smještaja migrantske populacije.

 


Problems of citizens living near migrant reception centers

At the last session of the Task Force for control of a migration crisis USC was also attended by representatives of local communities that are located near the reception centers for migrants.

The requests of the members of the Task Force were reiterated, namely: displacement of migrants outside urban areas, restriction of movement of members of the migrant population, and more intensive involvement of state and federal authorities in mitigating the effects of the migrant crisis affecting this part of Bosnia and Herzegovina.

The presidents of the local communities outlined the problems encountered by citizens who live near the migrant centers and where the members of the migrant population move, such as housebreaking, theft, but also fear because migrants are often fighting on the streets and very often served with cold weapons.

„In the last 15 days, two migrants have been stabbed in Jablanska Street. This street is passing by our children, and it happened in broad daylight.“ - said Fadil Dizdarevic, a representative of LC Prekounje.

One of the demands of local community representatives was the introduction of a twenty-four-hour police patrol on Jablanska Street. This provided basic security conditions, especially for residents of the local communities of Mali and Veliki Lug. Every day, as they say, migrants pass through their yards.

One of the more active routes for migrants was the local community of Zavalje, and this is now more intense as the Vucjak camp is opened nearby, where the conditions for migrants' stay are extremely inhumane.

„We are worried, now especially when the cold days come. At Camp Vucjak we know the conditions, which are catastrophic. There are 50 percent vacant houses in Zavalje, whose owners live in Croatia, and we are afraid that now that winter is coming, there will be major burglaries.“ - said Marko Veljaca, President of the LC Zavalje.

On that occasion, the Mayor of Bihac, Suhret Fazlic, held a meeting with representatives of the Bihac local communities Veliki and Mali Lug, Hatinac, Gornje Prekounje and Baksais, who gravitate to the Bira reception center. They once again demanded the closure of the Bira reception center, as planned on November 15th.

The mayor described the situation in Bihac as very difficult and urged the police to continue activities on the implementation of migrants to Vucjak and state authorities to find a solution to the problem of accommodation of the migrant population as soon as possible.


 

مشاكل المواطنين الذين يسكنون بقرب من مراكز اللجوء

في الجلسة الاخيرة لمجموعة العمل لمراقبة ازمة المهاجرين حضر ممثلو الاحياء التى تقع بقرب من مراكز ايواء المهاجرين.

تم اعادة طرح المطالب الى مجموعة العمل مرة اخرى و التى تتعلق بنقل المهاجرين من المناطق المدنية و تنظيم حركة افراد الجالية المهاجرة و استدعاء السلطات التابعة للدولة و الفدرالية بشكل افضل من اجل تقليل اثار ازمة المهاجرين التى تعانى منها هذه البقعة البوسنية.

صرح رؤساء الاحياء بالمشاكل التى يواجهها السكان الذين يعيشون بقرب من مراكز الايواء و في الطرق التى يمر بها المهاجرون و هذه المشاكل هي السطو على البيوت و السرقات و الخوف بسبب خناقات المهاجرين في الشوارع و استخدام الاسلحة الباردة.

"في الاسبوعين الماضيين تم طعن مهاجرين بسكين. و هذا الطريق يمر به اطفالنا و هذه الحوادث وقعت في عز النهار." - صرح فاضل ديزداريفيتش، ممثل حي بريكو اوني.

احد مطالب ممثلي الاحياء كان تجول الدورية الامنية في شارع يابلانسكا على مدار 24 ساعة. و بهذا يتم توفير الظروف الامنية الاساسية لسكان احياء مالي و ويليكي لوغ. و يمر المهاجرون يوميا في حدائقهم.

احدى الطرق الهجرة الاكثر استخداما كانت تمر بحي زافالي و الان ازدادت وتيرة استخدامها لانه تم افتتاح مخيم فوتشياك الا ان الظروف لاقامة المهاجرين هناك ليست انسانية بالمرة.

"لدينا هموم بسبب قدوم الايام الباردة. و نعرف ان الظروف في مخيم فوتشياك كارثية. و في زافالي 50% من البيوت هي البيوت غير مسكونة، و يعيش ملاكها في كورفاتيا و نخاف عند ازدياد البرودة ان الاختراقات للبيوت سوف تزداد." – قال ماركو فيلاتشا، رئيس حي زافالي.

و في سياق نفسه انعقد عمدة بيهاتش شهرت فازليتش اجتماعا مع ممثلي احياء مدينة بيهاتش مالي و فليكي لوغ و هاتيناتس و غورني بريكو اني و باكشائش و التى تجاور مركز الايواء بيرا. و هم كرروا مطالبهم باغلاق مركز الايواء بيرا في 15 من نوفمبر كما هو من المقرر.

وصف العمدة الاوضاع بمدينة بيهاتش بانها صعبة للغاية و ناشد الشرطة بمواصلة الجهود في نقل المهاجرين الى فوتشياك و طالب سلطات الدولة بايجاد الحلول لمشكلة سكن المهاجرين في اسرع وقت ممكن.

Povezani članci