Teksas nastavio izvršavati smrtne kazne nakon pauze zbog pandemije

Od vlasti BiH se očekuje da preuzmu odgovornost nad migrantskom krizom


Još jedna posjeta Bihaću zvaničnika Europske unije je okončana zaključkom da se kamp Vučjak treba što prije zatvoriti, a ljudi iz kampa izmjesti u prihvatljivije centre.

„Ponuđene su nove lokacije, odnosno dva nova centra, od kojih bi jedan bio u Sarajevu, a drugi u Tuzli, što će pomoći da se skine pritisak sa Unsko-sanskog kantona. Trenutno se vrši procjena ovih lokacija u smislu kapaciteta i vremena koje je potrebno da se migranti premjeste na te lokacije. Kada to uradimo, onda će se rješavati problem Vučjaka“, kazala je Michaela Matuella, šefica Odjela za Bosnu i Hercegovinu u Općoj upravi Europske komisije za politiku susjedstva.


U isto vrijeme održana je hitna sjednica Kantona Sarajevo, gdje je odlučeno da KS neće dozvoliti otvaranje novih migrantskih kampova, ukoliko ne budu dio sistemskog rješenja za cijelu državu BiH. Gradsko vijeće Tuzla je također donijelo odluku u kojoj se oštro protive otvaranju kampa za migrante u kasarni Ljubače.

Predstavnici Europske unije su istakli na sastanku u Bihaću da im je cilj pomoći BiH kada je u pitanju migrantska kriza u smislu finansiranja upravljanja istom, te su doveli stručnjaka, koji će u narednom periodu boraviti ovdje kako bi pomogao lokalnim vlastima u segmentu interne koordinacije u cilju što boljeg upravljanja migrantskom krizom.


Nakon sastanka Mustafa Ružnić, premijer USK-a, je kazao da je predstavnicima EU prenio stavove i zaključke Vlade i građana ovog kantona, o tome da mora doći do izmještanja migranata iz Bire i Mirala, ali i do kontrolisanog priliva migranata u ovaj kanton.

„Tražimo hitno od Ministarstva sigurnosti i Vijeća ministara BiH da održe sastanak kojem bi prisustvovali svi oni koji su zaduženi za ovu migrantsku krizu i donesu odluku kad i gdje se izmješta Vučjak, u kojem vremenskom roku, koje su nove lookacije, te kad i gdje se izmještaju Bira i Miral. Ne može se od građana i Vlade ovog kantona očekivati da sami i dalje nose teret u ovom procesu. Mi to više nećemo“, zaključio je Ružnić.


Martin Taschner iz humanitarnog sektora EU govorio je o tome kako je europska komisija izuzetno zabrinuta za migrantsku krizu u BiH i USK-u, posebno kada su u pitanju ljudi na Vučjaku, koji žive u potpuno neprihvatljivim uslovima.

„Europska unija i Europska komisija su ovdje da pruže podršku i nastavit ćemo je pružati. Uz pomoć naših partnera do sad smo obezbijedili finansijsku podršku od 5,8 miliona eura i to je jedan dio od iznosa od 36 miliona eura, koji je ranije pominjan. Mi smo spremni da pomažemo, ali, isto tako, i nama je potrebno da nam bude omogućeno da radimo u tim centrima kako bismo vidjeli gdje ti ljudi borave i na taj način im osiguramo dodatnu podršku“, istakao je Taschner.

U međuvremenu loše vrijeme, kiša i olujni vjetar, dodatno je otežalo boravak u kampu Vučjak. Vjetar je srušio nekoliko šatora, koje su migranti pokušavali popraviti.


„Ovo mjesto nije za ljude. Ovo je šuma i to je mjesto za životinje“, kazao je jedan migrant iz Pakistana. „Obratili smo se Crvenom križu za dijelove, jer nemamo čime popraviti šator, ali su nam rekli da nam ne mogu pomoći“, dodao je on.

Iako se bliži zima bh. vlasti još uvijek nemaju rješenje za problem migrantske krize. Iz Vlade USK-a su poručili da ne žele više sami se nositi sa ovim problemom i da je vrijeme da neko drugi preuzme odgovornost.


BiH authorities are expected to take responsibility for the migrant crisis

Another visit to Bihac by EU officials ended with the conclusion that the Vucjak camp should be closed as soon as possible and the people from the camp should be moved to more acceptable centers.

„New locations were offered, that is, two new centers, one in Sarajevo and the other in Tuzla, which will help relieve pressure from the Una-Sana Canton. Currently, these sites are being evaluated in terms of the capacity and time it takes for migrants to move to those locations. When we do that, then the problem of Vučjak will be solved“, said Michaela Matuella, Head of Unit for Bosnia and Herzegovina in the Directorate General of the European Commission for the Neighborhood Policy.

At the same time, an emergency session of Sarajevo Canton was held, where it was decided that KS would not allow the opening of new migrant camps unless they were part of a systematic solution for the entire state of BiH. The Tuzla City Council has also taken a decision strongly opposing the opening of a migrant camp in the Ljubače barracks.

Representatives of the European Union stressed at a meeting in Bihac that they aim to help BiH deal with the migrant crisis in terms of financing its management, and brought in an expert, who will be here to assist local authorities in the internal coordination segment in the future to better manage the migrant crisis.

After the meeting, Mustafa Ruznic, USK Prime Minister, said that he conveyed to the EU representatives the views and conclusions of the Canton Government and citizens, that there should be a displacement of migrants from Bira and Miral, as well as a controlled influx of migrants to this Canton.

„We urgently request the Ministry of Security and the Council of Ministers of BiH to hold a meeting to be attended by all those in charge of this migrant crisis and to decide when and where Vucjak is relocated, in what timeframe, what are the new prospects, and when and where to be relocated Bira and Miral. The citizens and the Government of this Canton cannot be expected to continue to bear the burden in this process. We will not do it again“, Ruznic concluded.

Martin Taschner from the EU humanitarian sector spoke about how the European Commission is extremely concerned about the migrant crisis in BiH and the USK, especially when it comes to people in Vucjak who live in completely unacceptable conditions.

„The European Union and the European Commission are here to support and we will continue to support it. With the help of our partners, we have so far provided financial support of EUR 5.8 million, which is part of the EUR 36 million previously mentioned. We are ready to help, but we also need to be able to work in these centers to see where these people are staying and thus provide them with additional support“, said Taschner.

In the meantime, bad weather, rain and stormy winds made it even more difficult to stay at Camp Vucjak. The wind knocked down several tents, which migrants were trying to fix.

„This place is not for people. This is a forest and it's a place for animals“, said one migrant from Pakistan. „We turned to the Red Cross for parts because we had nothing to repair the tent, but were told they couldn't help us“, he added.

Although winter is approaching Bh. authorities still have no solution to the problem of migrant crisis. The USK Government has said that they no longer want to deal with this problem by themselves and that it is time for someone else to take responsibility.


نطالب السلطات البوسنية بالسيطرة على ازمة المهاجرين

انتهت الزيارة الجديدة لبيهاتش من قبل ممثلي الاتحاد الاوربي بالاستنتاج بانه لا بد من اغلاق مخيم فوتشياك في اقرب وقت ممكن و ان يتم انتقال الناس من المخيم الى المراكز المناسبة.

"تم عرض المواقع الجديدة اي المركزين الجديدين و يكون احدهما بسراييفو و الاخر بتوزلا مما يخفف الاعباء من على محافظة اونا - سانا. و يجري حاليا التقييم لتلك المواقع من حيث الطاقة الاستيعابية و الوقت الذى نحتاج اليه من اجل انتقال المهاجرين الى تلك المواقع. و بعد ذلك سوف يتم حل مشكلة فوتشياك،" على حد قول ميشيل ماتوئيل، مديرة مكتب البوسنة و الهرسك في الادارة العامة للجنة الاوربية لسياسة الجوار.

و في نفس الوقت انعقدت الجلسة الطارئة لمحافظة سراييفو و قررت الجلسة ان محافظة سراييفو لن تسمح بافتتاح مخيمات المهاجرين الجديدة اذا لم تكن جزءا من الحل المتكامل على مستوى دولة البوسنة و الهرسك. و اصدر مجلس مدينة توزلا قرارا رافضا تماما افتتاح مخيم المهاجرين في ثكنة لوباتشي.

و اعرب ممثلو الاتحاد الاوربي في اجتماعهم بمدينة بيهاتش عن ان هدفهم هو مساعدة البوسنة و الهرسك في تعاملها مع ازمة المهاجرين و خاصة في ادارة الازمة ماليا و انهم اتوا بالخبير الذى سوف يتجول في الفترة المقبلة في المنطقة من اجل دعم السلطات المحلية بالنسبة الى التنسيق الداخلي بغرض ادارة ازمة المهاجرين بافضل طريقة ممكنة.

بعد اللقاء صرح مصطفى روزنيتش، رئيس وزراء محافظة اونا – سانا، انه نقل الى ممثلي الاتحاد الاوربي المواقف و المبادئ للحكومة و المواطنين في هذه المحافظة و انه لا بد من انتقال المهاجرين من بيرا و ميرال و انه ايض لا بد من السيطرة على تدفق المهاجرين الى هذه المحافظة.

"نطالب فورا وزارة الامن و رئاسة الوزراء للبوسنة و الهرسك بان يعقدا اجتماعا يحضره كل المعنيين بازمة المهاجرين و ان يتم اتخاذ القرار بشان مكان انتقال المقيمين في مخيم فوتشياك و الاطار الزمني للانتقال و المواقع الجديدة و وقت انتقال المقيمين في بيرا و ميرال و المكان الجديد. لا يمكن ان نطالب المواطنين و الحكومة بتحمل الاعباء بمفردهم في هذه العملية. لا نريد ذلك." – على حد قول روزنيتش.

تكلم مارتن تاشنير من القطاع الانساني للاتحاد الاوربي عن قلق اللجنة الاوربية بالنسبة الى ازمة المهاجرين في البوسنة و الهرسك و محافظة اونا – سانا و خاصة بالنسبة الى المقيمين بمخيم فوتشياك الذين يعيشون في الظروف غير المقبولة تماما.

"يتواجد الاتحاد الاوربي و اللجنة الاوربية هنا من اجل تقديم الدعم و سوف نواصل تقديم دعمنا. و بمساعدة شركائنا قمنا حتى الان بتوفير المعونات المالية قدرها 5,8 مليون يورو و هذا جزء من المبلغ 36 مليون يورو الذى كنا نذكره في السابق. نحن على استعداد ان نقدم المعونات لكننا نحتاج ان يسمح لنا بالعمل في تلك المراكز لكي نرى اين يقوم هؤلاء الناس و بهذه الطريقة نوفر دعما اضافيا." – اشار تاشنير.

و في الوقت نفسه ادى سوء الطقس و المطر و الرياح العاصفي الى تدهور احوال الاقامة في مخيم فوتشياك. اتلف الريح عددا من المخيمات و حاول المهاجرون اصلاحها.

"هذا المكان ليس لبني ادميين. هذه هي الغابة و هذا المكان للحيوانات" – قال احد المهاجرين من باكستان. "خاطبنا الصليب الاحمر لقطع الغيار لاننا لا نملك ما نصلح به الخيام لكنهم قالوا انهم لا يستطيعون ان يساعدونا في ذلك." – اضاف المهاجر.

الشتاء يقترب لكن السلطات البوسنية ليست لديها الحلول لازمة المهاجرين. و اعربت حكومة محافظة اونا – سانا عن عدم استعدادها للتعامل مع هذه المشكلة بمفردها و انه قد حان الاوان لان تتحمل الاطراف الاخرى هذه المسؤولية ايضا.

Povezani članci