Mene ne možeš kupiti, ja sam novinar

Mene ne možeš kupiti, ja sam novinar

Slobodno mi kaži, ja sam novinar

Slobodno mi kaži, ja sam novinar

Upoznaj mene, novinara

Upoznaj mene, novinara