Novi Radio Bihac

wmp  winamp  quick  realp

Petak, 01 Novembar 2019 01:12

Povećan broj slučajeva šuge

Najčešće zarazno oboljenje kod migrantske populacije na prostoru Unsko-sanskog kantona je skabijes. Zarazna bolest svrab ili šuga (lat. scabies) se manifestira izrazitim svrabom i tipičnim crvenkastim promjenama na koži. Uzročnik infekcije je grinja Sarcoptes scabiei var. hominis, okrugli, mali, često oku nevidljiv člankonožac prilagođen parazitskom načinu življenja na koži čovjeka. Lako se prenosi s čovjeka na čovjeka izravnim dugotrajnim fizičkim kontaktom, korištenjem odjevnih predmeta, posteljine ili ručnika zaražene osobe.


Kantonalni Zavod za javno zdravstvo zabilježio je 2180 migranata zaraženih skabijesom u periodu od aprila 2018. do 22.10.2019. godine.

Najviše ih je u Bihaću 1229, Velikoj Kladuši 790, Cazinu 151 i Ključu 10 pacijenata. Razlog je uglavnom način života i smještaj. Velika je mogućnost prijenosa zaraze i zbog prenapučenosti u smještajima gdje su migranti, jer se oboljenje jako brzo prenosi sa jedne osobe na drugu.

„Mi imamo sedmodnevno izvještavanje od domova zdravlja Bihać, Velika Kladuša i Cazin. U prosijeku svaki dom zdravlja sedmično prijavi od četiri do deset slučajeva skabijesa. U zadnje vrijeme nam dolazi veći broj prijava sa područja općine Velika Kladuša, a tu se radi o migrantima koji nisu smješteni u objektu Miral.“ – kazala je Jasmina Cepić, v.d. direktora Zavoda za javno zdravstvo USK-a.


Ljekari Doma zdravlja Velika Kladuša kažu da iako zvanični podaci govore o evidentiranih 2180 migranata i izbjeglica oboljelih od skabijesa u proteklih godinu i po dana, stanje na terenu je potpuno drugačije. U samo prvih šest mjeseci ove godine oni su evidentirali 900 slučajeva skabijesa od čega je oko 600 u centru „Miral“ pa se s razlogom strahuje od epidemije ove bolesti. Zdravstvenu zaštitu migrantima pružaju svakodnevno u saradnj sa partnerskim organizacijama, ali problem predstavljaju oni koji su izvan sistema.


Za migrante koji nisu smješteni u objektu „Miral“ brinuo se tim organizacije Ljekari bez granica. Međutim njihov rad je obustavljen od strane policije prije mjesec dana jer nije dozvoljeno da u urbanim djelovima grada okupljaju migrante, a sve sa ciljem zaštite domaćeg stanovništva.

Prema njihovim riječima, Ljekari bez granica u ponedjeljak počinju sa radom u ambulanti u Zavalju, koja se nalazi nedaleko od privremenog prihvatnog centra Vučjak.


Do sada za pacijente u Vučjaku brinuo se tim ljekara Doma zdravlja Bihać. Svakog utorka i petka od 12 do 15 sati ljekari su primali pacijente u ambulanti u Zavalju, selu najbližem migrantskom kampu Vučjak.

S obzirom da i u kampu Vučjak najčešće oboljenje skabijes, a kako bi se spriječilo širenje, pripremljen je poseban šator kao karantin.

Osim šuge, pojedini migranti boluju i od hepatitisa, tuberkuloze i AIDS-a.

 


 

Increased cases of scabies

The most common infectious disease in the migrant population in the Una-Sana Canton is scabies. The contagious scabies is manifested by pronounced itching and typical reddish skin changes. The infection is caused by the mite Sarcoptes scabiei var. hominis, a round, small, often invisible arthropod adapted to the parasitic lifestyle on human skin. It is easily transmitted from person to person through direct prolonged physical contact, using clothing, linen or towels from an infected person.

The Cantonal Department of Public Health recorded 2180 migrants infected with scabies between April 2018 and 10/22/2019.

Most of them are in Bihać 1229, Velika Kladusa 790, Cazin 151 and Kljuc 10 patients. The reason is mainly lifestyle and accommodation. The possibility of transmission of the infection is also high due to overcrowding in migrant accommodation, because the disease is very quickly transmitted from one person to another.

„We have weekly reporting from Bihac, Velika Kladusa and Cazin Health Centers. On average, each health center reports four to ten cases of scabies per week. Lately we have higher number of cases from the territory of the municipality of Velika Kladusa, and these are migrants who are not accommodated in the Miral facility.“ - said Jasmina Cepic, v.d. director of the Department of Public Health USC.

Doctors at the Velika Kladusa Health Center say that although official figures show that 2180 migrants and refugees have been diagnosed with scabies in the past year and a half, the situation on the ground is completely different. In the first six months of this year alone, they have recorded 900 cases of scabies, of which about 600 are at the Miral Center, and are reasonably afraid of an epidemic of the disease. Healthcare is provided to migrants on a daily basis in collaboration with partner organizations, but the problem is those outside the system.

Migrants who are not housed in the Miral facility were taken care of by the Doctors Without Borders team. However, their work was suspended by the police a month ago because they are not allowed to gather migrants in urban areas, all with the aim of protecting the local population.

According to them, Doctors Without Borders starts work on Monday at a dispensary in Zavalje, located not far from the temporary reception center Vucjak.

Until now, a team of doctors from the Bihac Health Center has taken care of the patients in Vucjak. Every Tuesday and Friday from 12 noon to 3 pm, doctors were receiving patients at the clinic in Zavalje, the village closest to the Vucjak migrant camp.

Since in the camp Vucjak the most common disease is scabies, and in order to prevent its spread, a special tent was prepared as a quarantine.

Apart from scabies, some migrants also suffer from hepatitis, tuberculosis and AIDS.

 


 

زيادةعددالمصابينبالحكة

اكثرالامراضالمعديةانتشارافياوساطالمهاجرينفيمنطقةمحافظةاونا - ساناهوالحكة. و الحكةمرضمعدمناعراضهحساسية و تغيراتحمراءفيالجلد. سببهذاالمرضهوبرغوثاسمهباللاطينيةSarcoptesscabiei var . Hominis و مستديرالشكل و متناهيالصغرلايمكنملاحظتهبالعينالمجردة و هويتميزبطريقةالعيشالطفيليةعلىجلدالبشر. ينتقلمنفردالىفردبسهولةباحتكاكجسديمتواصلاستخدامملابساوفراشاوشفاطمنالمصاب.

مركزالصحةالعامةسجل2180حالةالاصابةبالحكةبينالمهاجرينفيالفترةبينابريل2018 و 22 / 10 / 2019.

اكثرهذهالاصاباتفيبيهاتش1229، فيليكاكلادوشا790، تسازين151 و كلوتش10. و السببهوطريقةالحياة و السكن. و هناكامكانيةكبيرةلنقلالعدوىبسببازدحامالسكنللمهاجرين و لذايتمنقلالعدوىبسرعةبين الاشخاص.

"نتلقىتقاريراسبوعيةمنمراكزالحصةفيبيهاتش و فيليكاكلادوشا و تسازين. و فيالمتوسطيسجلكلمركزالصحةمنبين4 و 7حالاتالاصابةبالحكة. و فيالاونةالاخيرةنتلقىعددااكبرمنالاصاباتفيمنطقةبلديةفيليكاكلادوشا و همالمهاجرونلايسكنونفيمبنىميرال"، علىحدقولياسميناتسيبيتشالقائمةباعمالمديرمركزالصحةالعامةفيمحافظةاونا - سانا.

و صرحاطباءمركزالصحةفيفيليكاكلادوشابانالمعلوماتالرسمية و انكانتتشيرالى2180حالةالاصابةبالحكةفيالعام و نصفالعامالاانالاوضاعفيالموقعمختلفةتماما. ففيالاشهرالستةالمنصرمةتمتسجيل900حالةالاصابةبالحكة  و منها600حالةالحكةفيمركزميرال و لذاهناكتخوفاتواقعيةبانتشارالعدوى. يتمتقديمالرعايةالصحيةالىالمهاجرينمنقبلمراكزالصحةبالتعاونمعالمؤسساتالشريكةلكنالمشكلةتكمنفيالذينهمخارج النظام.

اماالمقيمينفيمبنىميرالفانفريقالاطباءبلاحدودكانمسئولاعنهم. لكنمندالشهرالشرطةاوقفتعملهمبسببعدمالحصولعلىالموافقةلتجمعالمهاجرينفيالمناطقالعمرانيةداخلالمدن و كلهذابهدفحمايةالسكان المحليين.

و وفقالاقوالهميواصلالاطباءبلاحدودعملهميومالاثنينفيالعيادةفيزافاليي و التىتقعقريبامنمركزالايواءالمؤقت فوتشياك.

و حتىالانكانيقومبالرعايةالصحيةفيفوتشياكالطاقممنالاطباءمنمركزالصحةبيهاتش. كليومالثلاثاء و الجمعةمن12حتى15كانالاطباءيتلقونالمرضىفيالعيادةفيزافاليي، اقربالقريةالىمخيمالمهاجرين فوتشياك.

و بماانالحكةمناكثرالامراضانتشارافيمخيمفوتشياكاتماعدادخيمةخاصةكحجر صحي منعا لانتشارالعدوى.

و اضافةالىالحكةيعانيبعضالمهاجرينمنالاتهابالكبدي و السل و نقصالمناعة المكتسب.

U Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić” rođeno je 11 beba i to osam djevojčica i tri dječaka. U mostarskoj bolnici “Dr. Safet Mujić” u protekla 24 sata rođena je samo jedna djevojčica.

 

U Sarajevu je u protekla 24 sata rođeno 14 beba.

Na Klinici za ginekologiju i porodiljstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu rođeno je 7 beba od toga pet dječaka i dvije djevojčice.

Sedam novorođenčadi na svijet je došlo i u porodilištu Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” gdje su rođena – četiri dječaka i tri djevojčice.

biscani.net

Newsletter

Socijalne mreže

Trenutno aktivnih Gostiju: 133