Publika kao kritičar novinarskog rada

Publika kao kritičar novinarskog rada

Ja sam novinar, i ja sam novinar

Ja sam novinar, i ja sam novinar

Mene ne možeš kupiti, ja sam novinar

Mene ne možeš kupiti, ja sam novinar