Hrvatska: Izolacija ubuduće 10 dana umjesto 14

Školski program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK


U okviru realizacije „Školskog programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantonahumanitarna organizacija „Genesis Project“ održat će sastanak s predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, te predstavnicima Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike.

 

Na sastanku, zakazanom za 3. septembra 2020. godine u hotelu „Kostelski  buk“, s početkom u 11.30 sati, biće izvršena prezentacija svih aktivnosti koje su sastavni dio ovog programa.

 

Sastanku će, pored  Albijane Trnavci, sekretara Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Adnana Krese, pomoćnika ministra za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno obrazovanje i inkluziju, a koji su već potvrdili učešće, prisustvovati i nacionalni ekspert za programe sekundarne prevencije, prof. dr. Elmedin Muratbegović, s Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu te predstavnici Genesis Project-a, UNICEF-a i Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike.

 

Realizaciju  Školskog programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona  humanitarna organizacija „Genesis Project“ uspješno je otpočela 1. avgusta, a nakon odobrenja dobivenog od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.

 

Program sekundarne prevencije ima za cilj zaštitu djece od nasilja i zenamarivanja kao i blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja. Programske aktivnosti su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna, individualno i društveno prihvatljiva ponašanja, razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i/ili okruženju. Program sekundarne prevencije pretpostavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane žrtva različitih oblika nasilja, kao i zlostavljanja ili zanemarivanja, ili da postane počinilac, a tendencija ovog programa je da akcenat stavi na pružanje adekvatne podrške djetetu i obitelji, što je to više moguće u školskom okruženju,  umjesto određivanja sankcija, kako je to u tradicionalnom školskom pristupu ranije bilo uobičajeno. 

Takođe, program previđa na nivou općine organiziranje koordinacijskih sastanaka radi razmjene informacija i iskustava najmanje jedanput mjesečno. U koordinaciji bi trebali učestvovati predstavnici: stručnih službi škola, predstavnik općinskog centra za socijalni rad i predstavnik nadležnog centra za mentalno zdravlje u zajednici, kao i ostale organizacije i relevantni resursi za zaštitu djece na nivou općine. Na ovaj način osiguran je referalni mehanizam saradnje lokalnih resursa u srvhu podrške i zaštite djece u riziku. Naravno, ova i sve programske aktivnost podrazumijeva zaštitu osobnih podataka i potpunu provedbu principa najboljeg interesa učenika. 

Povezani članci