Hrvatska: Izolacija ubuduće 10 dana umjesto 14

Odlaganje otpada u Ključu i Sanskom Mostu


I u ovoj emisiji Novog radija „Ekološka riznica - kako je sačuvati“ govorili smo o odlagalištima otpada u Unsko-sanskom kantonu, ovoga puta u općinama Ključ i Sanski Most. Odlaganje i upravljanje čvrstim otpadom najveći je ekološki problem u svim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona. O trenutnom stanju na lookalnim deponijama u Ključu i Sanskom Mostu razgovarali smo sa predstavnicima organa uprave i komunalnih preduzeća.

Javno-komunalno preduzeće „Rad“ Ključ uz podršku općine provodi projekat stavljanja gradske deponije komunalnog otpada „Peći“ pod nadzor. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju postojeće deponije je završena, i dobijena je okolišna dozvola za projekat „Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada Peći općine Ključ i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja“. Cilj je da što manja količina otpada završi na gradskoj deponij s tim u vezi u proteklom periodu u Ključu su postavljeni i eko otoci u kojim se vrši razdvajanje otpada i sav otpad koji građani u svom domaćinstvu razdvoje u zelene, žute i plave kontejnere neće završiti na gradskoj deponij.


„U našem kantonu jesu veliki problem lokalne deponije ali ne mora značiti da se to ne može dovesti u bolje stanje. Stanje u našoj općini je zadovoljavajuće. Sakupljene količine čvrstog otpada odlažemo na gradsku deponiju „Peći“, odnosno privremeno odlagalište, a izdvojene količine sekundarnih sirovina predajemo našim operaterima. Prvi smo u kantonu koji smo za naše korisnike komunalnih usluga obezbijedili oko 2000 žutih kanti od 120 litara u koje naši korisnici mogu izdvajati korisni otpad u domaćinstvu, a za urbani dio i zgrade imamo postavljenih 100 kontejnera od 1100 litara u različitim bojama za razdvajanje otpada. Pohvalio bih građane koji su ekološki osviješteni i dobrim dijelom žele učestvovati u selektiranju otpada i očuvanju okoliša. Bitno je za istaći da imamo i izgrađeno reciklažno dvorište u kojem se isti otpad izdvaja i priprema za otpremu našim operaterima“, kazao je Šaban Koljić, direktor JKP „Rad“ Ključ.


„Privremeno odlagalište otpada nije trajno rješenje ali će sigurno ono trajati još neki duži vremenski period. Ideja jeste bila da se uspostavi regionalna deponija, međutim ona nije sprovedena. Alternative postoje ali se moraju uraditi studije izvodivosti za uspostavu mini regionalnih deponija. To podrazumjeva da se uključe tri do četiri općine maksimalno u regionalni koncept odlaganja otpada, a to zbog stvaranja manjih troškova“, dodao je Koljić.

Na gradskoj deponiji ``Magarice`` u Sanskom Mostu imali su velilih problema u prošlosti.  Deponija nije pod cjelodnevnim nadzorom, pa je u proteklim godinama bilo mnogo slučajeva da su nesavjesni građani dovozili i nekontrolirano odlagali smeće. Bilo je tu i bačenih leševa životinja, medicinskog i drugog opasnog otpada, koji zahtijeva posebne uvjete skladištenja. U proteklom periodu gradska deponija ograđena, a u njenu sanaciju uložena su značajna sredstva.

Ova deponija se nalazi na brdu Magarice, neposredno iznad grada, i više od 30 godina ima karakter privremene lokacije za odlaganje smeća. I pored toga, još se koristi jer u ovome trenutku ne postoji drugi odgovarajući prostor za zbrinjavanje komunalnog otpada.

„Naša deponija je privremenog karaktera i ono što smo mi uradili kao Općina jeste plan upravljanja otpadom, plan prilagođavanja i idejni projekat sanacije postojeće deponije i pratećih objekata. Ova deponiija ima karakter privremene od prije rata i ona je u ovom poslijeratnom periodu još uvijek privremena. S obzirom da je u toku izrada urbanističkog i prostornog plana Općina Sanski Most će pokušati riješiti i tu lokaciju“, rekla nam je Mevlida Deumić, pomoćnik načelnika službe za razvoj, poduzetništvo i resurse Općine Sanski Most.

Trajno rješenje, kako za Sanski Most, tako i za druge općine Unsko-sanskog kantona trebalo je biti pokretanje regionalne deponije za odlaganje smeća. Ali, kao što znamo regionalna deponija nije zaživjela na području našeg kantona, pa će i „privremenost“ sanske deponije na Magaricama trajati još neko vrijeme. Zato se ideja o postavljanju kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada u većini općina  činila kao dobro rješenje kako bi se, sa jedne strane smanjila količina otpada koja bi trebala završiti na privremenoj deponiji, a s druge strane, da se reciklažom otpada stvori nova vrijednost i eventualno, nova radna mjesta. Praksa je pokazala da kontejneri sami po sebi nisu nikakvo rješenje, ako ih ne prati razvijen sistem koji polazi od informisanih i ekološki osviještenih građana, koji razumiju i prihvataju sistem odvojenog prikupljanja otpada, i efikasnog sistema odvoženje prikupljenog otpada.


Trajnog riješenja za općine Ključ i Sanski Most, kao i za ostale općine i gradove u USK još uvijek nema. Pojedine općine samostalno pokušavaju da riješe problem lokalnih deponija. I općina Ključ i Sanski Most u procesu su saniranja trenutnih deponija odnosno privremenih odlagališta otpada.

Riješenja postoje, kazao nam je direktor JKP Rad Ključ Šaban Koljić. Prema njegovim riječima morale bi se uraditi studije izvodivosti za uspostavu mini regionalne deponije u koje bi bile uključene tri do četiri općine.

I kantonalna vlast smatra da Sanski Most ima ozbiljan problem sa deponijom koja se nalazi u neposrednoj blizini grada. Ministar privrede USK Kadirić, između ostalog, riješenje vidi u izgradnji nove deponije zajedno sa bar još jednom općinom, odnosno sa općinom Ključ.

O sličnoj situaciji govorili smo u prošloj emisiji, gdje općine Bosanska Krupa i Bužim te grad Cazin planiraju otvoriti zajednički centar za upravljanje otpadom, s tim da oni već odlažu otpad na zajedničku deponiju.


Ova emisija u sastavu projekta “Ekološka riznica – kako je sačuvati?” je producirana uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske. Sadržaj ove emisije je isključivao dgovornost NOVOG RADIJA i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Vlade Švedske. 

Povezani članci